Experiències

Vivim la història (Entendre críticament la construcció del passat i el present)

En ple segle XXI vivim dins un flux constant d’informacions i significats culturals que circulen per una xarxa invisible que connecta individus sense importar gaire ni distàncies ni fronteres. Al mateix temps, a la nostra societat convivim persones amb estils de vida, creences i perspectives cada vegada més diverses. Això ens ha de fer superar la idea d’una cultura hermètica que es transmet de generació en generació, per caminar cap a una noció de cultura entesa com un espai d’intercanvi simbòlic en constant redefinició. Inevitablement, aquest canvi en la manera d’entendre i generar-se les cultures contemporànies farà necessària una transformació també dels processos d’ensenyament i aprenentatge. Ja no té sentit concebre l’aprenentatge com la simple interiorització dels coneixements transmesos per experts, doncs en el món hiperaccelerat on vivim molts d’aquests deixaran de ser vàlids en poc temps. A l’escola hauríem de treballar per tal que tot l’alumnat desenvolupi les destresses necessàries per accedir i analitzar críticament el coneixement i, a partir d’aquí, deliberar per construir uns sabers culturals fonamentats que donin sentit al món. A l’era de la informació ens cal una educació que no «museïfiqui» el saber, sinó que el seleccioni, el critiqui, el transformi i, finalment, en generi de nou.

Un exemple de com es pot portar a terme aquest procés a les aules és el projecte “Vivim la història” que vam fer el curs passat a cicle superior. Amb l’objectiu de fer un “tableau històric” (un “mannequin challenge” reproduint un quadre històric), ens vam aproximar a la història a través de la idea que aquesta és en si mateixa una interpretació feta per l’historiador, en aquest cas el pintor, i per tant caldrà sempre conèixer la intencionalitat de qui la narra i, a partir d’aquí, contrastar allò que aquest diu amb interpretacions fetes per altres. Durant el projecte això ho vam fer a través de recerques sobre les biografies de diferents pintors, els contextos històrics de les obres estudiades i els estils artístics utilitzats, acompanyades sempre amb reflexions individuals i col·lectives, donant així un sentit propi als fets històrics que representaven els quadres treballats. Finalment vam acabar posant-nos en la pell dels personatges que apareixien a cada obra d’art, convertint-nos amb ells per tal d’empatitzar amb les emocions que aquests ens transmetien i experimentar així, a través de la vivència, la realitat i intensitat humana de cada moment històric treballat.

NO US PERDEU ELS VÍDEOS DE CADASCUNA DE LES OBRES REPRESENTADES!

Cliqueu a la imatge i flipareu

cRITIC HISTORIA.jpg

Experiències

La fusta i l’anglès no acaben de lligar

En aquesta web “The carpentry at the service of the school needs” podeu veure i consultar tots els materials d’una experiència que vam realitzar el curs passat a l’escola Consol Ferré a partir de la participació al projecte GEP (Grup d’Experimentació en Plurilingüisme), allò de fer en anglès altres matèries. Com a l’escola no tenim assignatures pròpiament dites, vam decidir aplicar la llengua anglesa a alguns racons (una espècie de tallers on es realitzen petits projectes). Jo vaig fer-ho a la fusteria que ja feia uns quants cursos que porto i, personalment, l’experiència no em va acabar d’agradar. Sobretot perquè el racó de fusteria està concebut com un espai d’experimentació, creativitat i treball manual i el fet d’introduir l’anglès obligava a pautar i alentir molt tots els processos, amb el que s’acabava limitant l’espontaneïtat i creativitat dels xiquets i, inclús, la seua motivació cap al treball de la fusteria.

Tot i això va ser una experiència enriquidora i d’allí va sorgir la idea d’oferir els serveis de la fusteria per a la comunitat educativa. Si alguna classe necessita algun objecte fet amb fusta ens ho pot demanar i nosaltres li fem!

Experiències

L’evolució del cervell humà (Aprenentatge globalitzador i funcional)

Els projectes són un espai d’aprenentatge òptim per poder observar la realitat a través d’una mirada globalitzadora, sense les parcel·lacions imposades per unes àrees del coneixement que són un fre per a la comprensió profunda i complexa del món. A continuació podeu veure un exemple d’una activitat a través de la qual els alumnes van haver de posar en relació aprenentatges matemàtics, biològics, històrics, artístics, lingüístics i fins i tot religiosos, per tal de comprendre l’augment de la capacitat cranial dels homínids al llarg del temps i la relació d’aquest augment amb els canvis d’estil de vida que els acompanyaven.

Esta activitat també mostra una altra característiques essencial de tot projecte, l’ús del coneixement com un instrument per comprendre i actuar en contextos plens de significat, un ús aplicat dels sabers que carrega de valor i funcionalitat allò que aprenem.

Clica aquí per veure la descripció de l’activitat a l’ARC (amb materials imprimibles)

A més, la següent imatge us portarà a una presentació i un vídeo explicant tot el procés.

Comprendre la realitat des de la cruïlla